Home / Korisnici

Ugostiteljstvo

Imate li moderno opremljen restoran, restoran nacionalne kuhinje, piceriju, noćni bar ili kafić, svejedno... Sigurno je da ste pažljivo gradili atmosferu i stvarali imidž svog ugostiteljskog objekta, vodeći računa o dobroj kuhinji, kvalitetnom piću, higijeni, ljubaznosti i sposobnosti osoblja.

Sigurno je isto tako da ste osmislili i muzičke sadržaje koji će ravnopravno učestvovati u kreiranju jedinstvenosti vašeg objekta. Zvuci koje proizvode vešti prsti talentovanog muzičara za klavirom, nešto življi pop sastav ili ansambl verziran za narodnu i starogradsku muziku, stvoriće atmosferu kakvu vaši gosti priželjkuju.
Budite uvereni da će i sledeći put rado posetiti vaš objekat kako bi se ponovo opustili i razonodili.

Ukoliko se vaši gosti odluče da prve sate svog bračnog života proslave baš u vašem objektu, i trubači bi dobro došli. A možda da organizujete matursko veče ili proslavu godišnjice mature, poneki banket ili rođendansko slavlje, zašto da ne? Fina i sigurna zarada, a i dobra reklama.

Muzičarima ste pošteno platili, a i zaslužili su! Samo ne zaboravite na autore - kompozitore, aranžere i tekstopisce - kad smo kod zasluga... Pošteno je da i oni dobiju svoj deo naknade, zar ne? Dogovorite se sa muzičarima da popune listu izvođenih muzičkih dela, radi tačne raspodele naknade koju ste platili.
 
Ne zaboravite da prethodno pribavite dozvolu Sokoja.
Visinu i način na koji Sokoj obračunava autorsku naknadu koju treba da platite, pronaćićete u Tarifi.


Tokom jednog meseca u ugostiteljskom objektu muzika može uživo da se izvodi, može da se koristi tzv mehanička muzika - korišćenje muzike sa nekog od nosača zvuka (radio, tv, CD ..), kao i da bude zastupljena kombinacija ova dva vida korišćenja.
 
 
Tarifa naknada po osnovu javnog izvođenja u ugostiteljskim objektima
(sa ili bez smeštajnih kapaciteta),
kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa


Diskoteke, klubovi, barovi, splavovi i sl.

Naknada se plaća mesečno i obračunava prema kvadraturi objekta, bez pomoćnih prostorija.

Veličina prostorija u kvm (bez pomoćnih prostorija) do 16 dana mesečno
(broj bodova)
preko 16 dana mesečno
(broj bodova)
do 50 kvm2 700 1.000
od 51 - 100 kvm2  1.000 1.300
od 101 - 150 kvm  1.300 1.800
svakih sledećih započetih 50 kvm 300 350
 
Ako se organizuju pojedinačne muzičke manifestacije, korisnik je dužan da unapred, najkasnije sedam dana pre održavanja muzičke manifestacije, prijavi Sokoju održavanje, pri čemu prijava treba da sadrži:
 
 • datum, vreme i mesto održavanja manifestacije;
 • kapacitet sale, odnosno prostora u kome se manifestacija održava;
 • podatke o organizatoru (pun naziv pravnog, odnosno fizičkog lica, sedište PIB, matični broj i tekući račun);
 • podatke o vlasniku sale (pun naziv pravnog, odnosno fizičkog lica, sedište, PIB, matični broj i tekući račun);
 • broj štampanih ulaznica.
Korisnik je dužan da u roku od 15 dana od dana održavanja manifestacije dostavi sledeće podatke:
 • overen i potpisan izveštaj koji sadrži podatke o ukupnom broju prodatih ulaznica, cenama ulaznica (bez PDV), kao i podatak o broju besplatnih i neprodatih ulaznica, i
 • izveštaj o prihodima prikupljenim po osnovu donacija, sponzorstva i slično.

Ukoliko korisnik ne ostvaruje prihod, dužan je da prijavi ukupne troškove održavanja manifestacije.

Korisnik je dužan da dostavi popis izvedenih dela u roku od 15 dana od dana održavanja koncerta.
Popis izvedenih dela mora sadržati nazive izvedenih dela, imena autora i koautora i trajanje izvođenja, za svaki koncert, odnosno muzičku manifestaciju posebno.

Naknada se plaća po održanom koncertu, odnosno muzičkoj manifestaciji.
 
 
 Restorani, kafane, kafići i slični objekti

Naknada se plaća mesečno i obračunava prema kapacitetu broju stolica/posetilaca, računajući raspoloživ broj stolica, odnosno pun kapacitet i to:
 1. za izvođenje do 10 dana mesečno - 6 bodova po stolici/ po posetiocu
 2. za izvođenje preko 10 dana mesečno - 8 bodova po stolici/ po posetiocu.
 
Korisnik je dužan da dostavi popis izvedenih dela do 15. u mesecu za prethodni mesec. Ukoliko se pored živog izvođenja, koriste i uređaji za reprodukciju muzike, naknada se uvećava za 2 boda po stolici/posetiocu.
 
Naknada po osnovu organizacije zabavnih priredbi (svadbe, promocije, proslave, modne revije i sl.), maturske večeri, proslave Nove godine i drugih muzičkih manifestacija, obračunava se i plaća posebno.

Vrednost boda iznosi 11,00 dinara, bez PDV.
U zavisnosti od regiona u kome se nalazi sedište korisnika, na iznose autorske naknade izražene u paušalu, primenjuje se sledeći koeficijenti:
 
- za teritoriju Beograda, Novog Sada, kao i za turistička mesta  1,00
- za region Vojvodine  0,90
- za region Centralne i Zapadne Srbije  0,80
- za region Istočne i Južne Srbije  0,70
  
 
Svadbe, promocije, proslave, modne revije i slično

Ako se organizuju pojedinačne zabave (svadbe, promocije, proslave i sl.), naknada se plaća po priredbi i obračunava prema kapacitetu objekta - broju stolica/posetilaca i to:
 
Broj stolica / posetilaca Broj bodova
do 50 300
od 51 do 100 500
od 101 do 200 800
od 201 do 300 1.000
od 301 do 500 1.500
preko 500, na svakih 50 po 50
 
Za organizaciju zabavnih priredbi u diskotekama, klubovima, splavovima i sličnim ugostiteljskim objektima, kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa, naknada se plaća u iznosu od 10 bodova po posetiocu, računajući 1 posetioca na 1kvm.
Ukoliko se u ugostiteljskim objektima zabavne priredbe redovno održavaju, naknada se može odrediti na mesečnom nivou, u visini od 2 priredbe mesečno, a prema kapacitetu objekta - broju stolica/posetilaca.
 
Naknada za korišćenje muzičkih dela na promocijama, proslavama, modnim revijama i sličnim manifestacijama može se utvrditi i prema prihodu, u visini od 6% od ostvarenog prihoda. Korisnik je dužan da dostavi popis izvedenih dela u roku od 15 dana od dana održavanja priredbe.
 
 
Maturske večeri
 
Naknada se plaća po priredbi i obračunava u visini od 6% od prihoda ostvarenog prodajom ulaznica, konzumacija i slično, odnosno u iznosu od 20 bodova po stolici/ posetiocu.
Korisnik je dužan da dostavi popis izvedenih dela u roku od 15 dana od održavanja priredbe.
 
 
Doček Nove godine
(31.12/1.1 i 13.1/14.1)

Naknada se plaća po priredbi i obračunava:
 • za organizaciju dočeka u diskotekama, klubovima, splavovima i sličnim ugostiteljskim objektima u iznosu od 20 bodova po posetiocu, računajući 1 posetioca na 1m2;
 • za organizaciju dočeka u restoranima i drugim ugostiteljskim objektima u iznosu od 6% od prihoda ostvarenog prodajom ulaznica, konzumacija i sl. odnosno u iznosu od 30 bodova po stolici, računajući raspoloživ broj mesta (pun kapacitet), u slučaju da se ne vrši prodaja ulaznica, konzumacije i sl.

Korisnik je dužan da dostavi popis izvedenih dela u roku od 15 dana od dana održavanja priredbe.
Vrednost boda iznosi 11,00 dinara, bez PDV.

U zavisnosti od regiona u kome se nalazi sedište korisnika, na iznose autorske naknade izražene u paušalu, primenjuju se sledeći koeficijenti:

- za teritoriju Beograda, Novog Sada, kao i za turistička mesta  1,00
- za region Vojvodine  0,90
- za region Centralne i Zapadne Srbije  0,80
- za region Istočne i Južne Srbije  0,70
  
Javno saopštavanje muzičkih dela sa nosača zvuka ili slike
i/ili dela koja se emituju u ugostiteljskim objektima
i drugim objektima ugostiteljskog tipa


Diskoteke, klubovi, noćni barovi, splavovi i sl.

Naknada se obračunava i plaća mesečno, prema kvadraturi objekta, bez pomoćnih prostorija.
 
Veličina prostorije u kvm (bez pomoćnih prostorija do 16 dana mesečno (broj bodova preko 16 dana mesečno (broj bodova)
do 50 kvm 700 1000
od 51-100 kvm 1.000 1.300
od 101 - 150 kvm 1.300 1.800
svakih sledećih započetih 50kvm 300 350
  
 
Restorani, kafane, picerije i sl.

Naknada se plaća mesečno i obračunava prema kapacitetu - broju stolica/posetilaca i to:
                       
Broj stolica/posetilaca Broj bodova po
stolici/posetiocu
do 50 8
od 51 do 100 6
preko 100 4

Vrednost boda iznosi 11,00 din bez  PDV.

Kafići, kafe-barovi i sl.

Naknada se obračunava i plaća mesečno, prema kapacitetu - broju stolica/posetilaca i to u visini od 10 bodova
Vrednost boda iznosi 11,00 din, bez PDV.
 
Internet kafei, poslastičarnice, pekare i
slični objekti ugostiteljskog tipa

Naknada se obračunava i plaća mesečno, prema kapacitetu - broju stolica/posetilaca i to u visini od 5 bodova.
Vrednost boda iznosi 11,00 dinara, bez PDV
 
Dečje igraonice u kojima se organizuju proslave rođendana
i slične manifestacije
 
Naknada se plaća mesečno, u visini od 500 bodova.
Vrednost boda iznosi 11,00 dinara, bez PDV
 
Ostali ugostiteljski objekti
(kiosci brze hrane, hamburgernice i slični objekti koji
ne poseduju deo za smeštaj gostiju)

Naknada se plaća mesečno, u visini od 80 bodova.
Vrednost boda je 11,00 dinara, bez PDV.

U zavisnosti od regiona u kome se nalazi sedište korisnika, na iznose autorske naknade izražene u paušalu primenjuju se sledeći koeficijenti:
 
- za teritoriju Beograda, Novog Sada, kao i za turistička mesta  1,00
- za region Vojvodine  0,90
- za region Centralne i Zapadne Srbije  0,80
- za region Istočne i Južne Srbije  0,70
  
 

NAPOMENA:
Formular za prijavljivanje muzičke manifestacije i formular za izveštaj po održanoj muzičkoj manifestaciji nalazi se na stranici DOWNLOAD.


Kontakt osoba:
Tamara Zlatanović, koordinator Odeljenja za javno izvođenje i saopštavanje
tel: (+381 11) 4033110, fax: 4033 154
E-mail: tamara.zlatanovic@sokoj.rs

Koji ste korisnik?